BÀI THƠ ĐÔI GUC

 

Bi thơ cui cng anh viết tng em
L
bi thơ anh k v... đi guc
Khi n
i kh đã tr thnh quen thuc
Ch
vt tm thường mi viết được thnh thơ...

 

Hai miếng g kia gp g tn trong rng
Có yu nhau
đu m đóng thnh đi guc?
Cng gánh vác nh
ng no đường xui ngược,
L
ăn cu thang, t xung rung... cng nhau.

 

Cng bước, đạp "mìn", có k "dính" người khng
Cng chia s
sc người đ nng
Khi vui v
khng đi cng k khác
S
phn người ny ph thuc người đi.

 

Nếu ngy no mt chiếc guc mt đi,
M
i thay thế được vui mng đón nhn
D
u hơi khác nhưng người đi chng biết
Hai chi
ếc ny gi đã l mt đi!

 

Cũng như mình trong giy phút ny thi!
B
ước ht hng du nghing v mt phía
R
i anh cũng tìm được người thay thế
M
trong lòng mãi ra mình quá ngu!

 

Đi guc v tri vn thế bước song hnh,
Ch
ng ha hn nn vn thường gi di
Ch
ng th nguyn ngu gì khng phn bi
D
u li no cũng có mt c đi!

 

Khng chu nhường nhau trn bước đường đời
D
u mi chiếc mt bn phi, trái
Nh
ư ti yu em bi mt điu: trót di!
K
ết thúc tình mình cho đỡ tn... money.

 

Hai mnh đời m ĩ bước chen đua
C
tiếp tc du ch còn mt chiếc
Ch
còn mt l vn còn mi th
Vì v
n còn mt chiếc khác... sơ cua!